Locum är nominerade till S:t Julian-
priset

Stockholms stad delar ut S:t Julianpriset till företag och organisationer som på olika sätt aktivt arbetar med tillgänglighet för att alla i samhället ska kunna delta på lika villkor. Vi kan med stolthet berätta att Locum i år blivit nominerad i kategorin fysisk tillgänglighet.

- Det är väldigt roligt att vårt arbete uppmärksammas. Vi har en tydlig målsättning med vårt tillgänglighetsarbete inom förvaltning och inom projekt vid ny- och ombyggnation. En del av vår framgång är att vi har ett väl fungerande samverkansråd för tillgänglighet där funktionshindersorganisationerna är representerade. För att ta tillvara på deras erfarenhet och kunskap är rådsmedlemmarna med i processerna inför ny- och ombyggnation av våra fastigheter, säger Anna Bergqvist, specialist tillgänglighet på Locum.  

Vinnaren utses av en jury som består av kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, i rådet finns representanter från brukarorganisationer och förtroendevalda politiker. Priset delas ut på internationella funktionshindersdagen lördagen den 3 december på Kulturhuset i Stockholm.

- Tillgänglighet är viktigt för att alla människor oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av och använda våra fastigheter både som besökare, patient och personal. Fysisk tillgänglighet ger en grundläggande användbarhet för alla, avslutar Anna Bergqvist. 

Läs mer om S:t Julianpriset