S:t Julianpriset ställer tillgängligheten i centrum

S:t Julianpriset har delats ut av Stockholms stad för att uppmärksamma bra tillgänglighetsarbete och inkludera människor med funktionsnedsättningar i samhället.

S:t Julianpriset

S:t Julian priset består av de fyra kategorierna fysisk tillgänglighet, tillgänglig information och kommunikation, arbetsgivaregenskaper och delaktighet. Locum var nominerade i kategorin fysisk tillgänglighet. Vann gjorde dock Statens fastighetsverk med Hotell Skeppsholmen. Priset delades ut den 3 december vilket är internationella funktionshindersdagen.

S:t Julianpriset kommer från S:t Julian som är värdshusvärdarnas och gästfrihetens skyddshelgon. Stockholms stad anser därför att han är en perfekt symbol för stadsliv där alla är välkomna. 

Locum gratulerar vinnarna Statens fastighetsverk med Hotell Skeppsholmen.

Här kan du läsa mer om S:t Julianpriset.