12.December

Bullertest på Nacka sjukhus

Publicerades:
Under 2017 ska Nacka sjukhus byggas om och byggas ut och som ett förberedande arbete har Locum utfört ett bullertest på plats på sjukhuset.

Locums miljöarbete

Publicerades:
Stockholms läns landsting har ett miljöprogram som sträcker sig till 2016. Ett mål i miljöprogrammet är att samla in matavfall för att möjliggöra biogasproduktion.

Finslipning inför inflyttning

Publicerades:
Efter år av planering, lyftkranar och borrbuller börjar den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus bli klar. Det är många som följer det pågående installationsarbetet med spänning och förväntan.