Locums miljöarbete

Stockholms läns landsting har ett miljöprogram som sträcker sig till 2016. Ett mål i miljöprogrammet är att samla in matavfall för att möjliggöra biogasproduktion.

Målet att samla in matavfall ingår i målområdet resurseffektivt som sätter fokus på den viktiga frågan att minska resursanvändningen och att tänka i slutna kretslopp när det gäller varor och tjänster. Tillsammans med våra hyresgäster har vi nu infört matavfallsinsamling av patientmat på samtliga sjukhus där det är möjligt att införa matavfallsinsamling. Målet för matavfallsinsamlingen, kopplat till miljöprogram för 2016, är därmed uppnått.  

För att underlätta sortering av avfall i våra fastigheter har Locum tagit fram sorteringsinstruktioner. Av instruktionerna framgår vilka material som går att återvinna och var materialet ska sorteras. Här hittar du en sammanställning av frågor och svar som berör avfalls sortering.

Här kan du läsa mer om våra avfallsinstruktioner.