Finslipning inför inflyttning

Efter år av planering, lyftkranar och borrbuller börjar den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus bli klar. Det är många som följer det pågående installationsarbetet med spänning och förväntan.

”Går det att flytta den väggfasta toaborsten någon decimeter?” undrar en i gruppen med vårdpersonal som visas runt i Södertäljes sprillans nya sjukhusbyggnad. Samtalen vittnar om att det nu handlar om planering på hög detaljnivå. Det är visserligen fortfarande en byggarbetsplats. Utan hjälm, skyddsglasögon, rejäla byggkängor och varselkläder är man portad från inträde och säkerhetsgenomgången gör tydligt att det ännu finns fallrisker på grund av ojämna golvnivåer inne i det som ska bli ett av Sveriges modernaste sjukhus. 

Sett ur perspektivet att planeringen inför nya Södertälje sjukhus påbörjades redan 2011 och att den nya behandlingsbyggnaden ska stå klar för inflyttning i maj 2017 förstår man ändå att bygget närmar sig målgång. Det går nu att se framför sig hur det kommer att bli när det är helt klart. Hur det kommer att vara att jobba där eller komma dit som patient. Det är många som är ivriga och sugna på att få tillgång till de nya lokalerna. 
– Det är fräscht och stora ytor som är bättre planerade. Vi får exempelvis en operationssal på förlossningsavdelningen. En stor fördel är också att den nya BB-avdelningen enbart har familjerum så att partnern eller andra anhöriga till den födande kvinnan kan stanna kvar över natten, säger Chatarina Strömbäck, barnmorska som sedan ett halvår är vårdverksamhetens byggprojektledare för nya BB- och förlossningsavdelningen. 

Arkitekten som ritat sjukhusfastigheten har låtit naturen inspirera till färgsättningen invändigt och tanken är att nyansen på de olika våningarna ska kunna härledas till omgivningen utanför. De lägre planen har jordnära toner som rötter och stammar och högst upp är det himmelskt blått. Förlossningsavdelningen går i grönt som trädkronornas lövverk. 

Chatarina Strömbäck tittar ut genom fönstret från ett av BB:s nya familjerum. Hon ser ut över Södertälje stads hustak, kyrktornet och kanalen. 
– Det går inte att låta bli att imponeras av den magnifika utsikten. Den bidrar också till miljön, säger hon. 

Att den nya sjukhusbyggnaden är hög råder det inga tvivel om. Men frågan om hur många våningsplan det egentligen är i huset är svårare att besvara än man kan tro. I hissen saknas knapparna för våning fyra och sex. Det finns inget skrockfullt bakom det försäkrar Johan Rannemo, Locums projektledare i Södertälje. 
– Moderna byggnormer gör att höjden för ett våningsplan är högre i dag än förr. Eftersom det här nya huset binds samman med den äldre befintliga delen av sjukhuset måste våningsplanen i respektive byggnad stämma överens så att man är på samma våning även om man tar steget över till den andra huskroppen. Det ska ju vara enhetligt och lätt att hitta inne på sjukhuset, förklarar han.

Johan Rannemo förtydligar och pekar upp mot taket i den nya sjukhusbyggnaden. Ovanför innertaket är det cirka 140 centimeter upp till bjälklaget. Där går kablar och rör som förser fastigheten med bland annat el, vatten och ventilation. Att utrymmet ovan innertaket nu är så mycket högre än tidigare ökar flexibiliteten, gör det lättare att bygga om och göra justeringar i framtiden.

Utöver en ny BB- och förlossningsavdelning kommer den nya sjukhusbyggnaden på 22 000 kvadratmeter att rymma en ny akutmottagning och en ny avancerad operationsavdelning. Bygget innefattar även en kommande ombyggnad på 14 500 kvadratmeter i den gamla sjukhusdelen.

Det är ett omfattande projekt och Henrik Fernström, Locums projektchef, visar en talande bild från ett av många uppstartsmöten där representanter för hyresgästen, projektdeltagare och andra intressenter satt upp post-it-lappar på en whiteboard för olika steg man behövt ta hänsyn till under processen. Det är som ett lapptäcke av färgglada meddelanden. 
– Det blir ett visuellt planeringsschema som dels tydliggör att det är många parter som samverkar kring ett så här stort projekt och dels visar att en aktivitet är nödvändig i en viss tidsordning för att möjliggöra en annan, säger Henrik Fernström. 

Det mesta av innehållet på lapparna är vid det här laget avklarat. På sina håll städas byggdammet bort, golvet jämnas och fixas till och det utförs installationer av olika slag. På nya operationsavdelningen monteras exempelvis de specialanpassade fläktfiltren som ökar renligheten i luften med 2 000 procent jämfört med luften i korridoren utanför dörren. 
På akutmottagningen i markplanet flyger svetslopporna i ett av rummen. Här tillverkas en infästningsplatta för en ny MR- kamera.
– Det här är ett exempel på betydelsen av flödesgången. Förarbetet måste göras innan den medicinska tekniken kommer på plats och först därefter kan rummet ställas i ordning för slutlig driftsättning, säger Henrik Fernström. 

Slutbesiktningen av den nya sjukhusbyggnaden i Södertälje sker i februari 2017. I den långa kedjan av steg som löper över flera år har snart nått till lappen där det står ”skicka invigningsinbjudningar”. 
– Jag är så glad att jag fått vara med på den här resan. Det är så teknikintensivt och för med sig så många kontakter med fantastiska personer i olika branscher. Det är en förmån att få vara med från start till mål vid ett så gigantiskt bygge. Dessutom kommer ju arbetet till nytta för många människor när det är klart, säger Johan Rannemo.

HÄR KAN DU LÄSA HELA NUMRET AV LOCUMS KUNDTIDNING RUM