Den 6 februari firas Samefolkets dag

Urfolket och nationella minoriteten samer firar Samefolkets dag den 6 februari.Nationaldagen firas för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen, landsmötet, som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim. Landsmötet samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor, många deltagare var kvinnor.

Vid den femtonde samekonferensen i Helsingfors 1992 beslutades att nationaldagen ska firas den 6 februari. Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk. Samernas nationaldag firas i hela Sápmi.

Flaggan
Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av den Nordiska Samekonferensen i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten.
Nationalsången

Nationalsången
Nationalsången Sámi soga lávlla antogs samtidigt som den officiella samiska nationalsången. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875-1921) som var född i nordnorska Nesseby. Isak Saba var den första same som valdes in i norska Stortinget. Melodin är komponerad av Arne Sörlie. Texten speglar den tid som den kom till under, en tid som var starkt präglad av nationalromantik.

Det finns cirka 20 000 – 35 000 samer i Sverige som talar olika varieteter av samiska.

Läs mer om detta på Stockholms läns landstings hemsida