Uppdaterad version av instruktion för hushållsavfall

Nu finns en uppdaterad version av instruktion för hushållsavfall brännbart.

Nu finns en uppdaterad version av instruktion för hushållsavfall brännbart. Den uppdaterade versionen innebär en synkronisering med den nya instruktionen för plast. Förändringen innebär att mer plast kommer att kunna materialåtervinnas från våra fastigheter.

Vad behöver göras ute på sjukhuset?

Det är viktigt att alla miljörum utrustas med de nya dekalerna och instruktionerna. Dekaler och instruktioner finns att beställa här på locum.se

Här kan du läsa instruktionen i sin helhet


Vem som utrustar miljörummen med detta är olika på sjukhusen och vi hänvisar till de rutiner som ni har gällande detta idag.

Frågor om instruktionen? Kontakta oss!

Petra Hansson
Petra Hansson
Miljösamordnare