4.April

Återinvigning av Eastmaninstitutet

Publicerades:
Måndag 25 april återinvigdes specialisttandvårdshuset Eastmaninstitutet efter två års renovering. Nyinvigningen skedde på dagen 80 år sedan Eastmaninstitutet invigdes.

Nu öppnar nya S:t Görans-akuten

Publicerades:
Den 19 april invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L), akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M). Den 26 april togs den första patienten emot.

Locum utvecklar och effektiviserar krisledningen ytterligare

Publicerades:
Locum ansvarar för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner och miljöer med känslig utrustning där det krävs hög driftsäkerhet. Det är en komplex verksamhet som är ständigt pågående dygnet runt, årets alla dagar. En väl fungerande krisledning är nyckeln för att hantera oönskade händelser och minimera skadan av dessa, säger Locums säkerhetschef Anders Gidrup.