Återinvigning av Eastmaninstitutet

Måndag 25 april återinvigdes specialisttandvårdshuset Eastmaninstitutet efter två års renovering. Nyinvigningen skedde på dagen 80 år sedan Eastmaninstitutet invigdes.

1930 donerade affärsmannen George Eastman en miljon dollar – motsvarande 106 miljoner kronor i dagens penningvärde – till Stockholms stad för uppförande av ett tandvårdsinstitut. Eastmaninstitutet har sedan inflyttningen 1936 varit ett nav för tandvård i Stockholm, här bedrivs bland den mest avancerade tandvården i landet.

Under två års tid har nu hela byggnaden renoverats och man har skapat en ljus, öppen och dynamisk arbetsplats för 200 personer.

-    Det har varit ett roligt projekt att jobba med. Vi har försökt att bevara den känsla som Eastman har haft tidigare men ändå gjort det utifrån dagens sätt att arbeta, berättar Erik Hirsch, projektledare på Locum.

 – Eastmaninsitutet är själva navet för tandvården i Stockholm. Här utförs den absolut mest avancerade, akuta och moderna tandvården, och därför är det självklart att lokalerna måste vara anpassade efter dagens behov. Nu är de det, och jag är stolt över att kunna vara med och återinviga byggnaden, säger Paul Lindquist, fastighetslandstingsråd och styrelseordförande för landstingets fastighetsbolag Locum.

Renoveringen av fastigheten har skett varsamt med tanke på det kulturhistoriska värde som byggnaden har. Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister klippte bandet på invigningen.