5.Maj

Politikerbesök på Sollentuna sjukhus

Publicerades:
Sollentuna sjukhus byggs just nu om för att möta framtidens krav på sjukvård. Nyligen besökte några av Sollentunas kommunpolitiker och personal från Vård- och omsorgskontoret bygget för att bilda sig en uppfattning hur sjukhuset kommer att se ut när det åter öppnas 2018.

Vården nära miljömål

Publicerades:
Stockholms läns landsting har tillsammans med Locum ett aktivt miljöarbete och har utvecklat ett miljöprogram. Genom att ställa miljökrav och aktivt arbete vill man minska Landstingets miljöpåverkan.

Följ utvecklingen på våra projekt!

Publicerades:
På Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus finns webbkameror utplacerade. Följ utvecklingen per sjukhus – minut för minut!