Locum bästa resultat av fastighetsbolag i jämställdhetsindex

Varje år deltar Locum i Nyckeltalsinstitutets undersökning JÄMIX.


JÄMIX är ett jämställdhetsindex som visar hur jämställt Locum är utifrån olika nyckeltal. Locum uppnådde 143 poäng och är därmed bäst bland fastighetsbolagen.

Det högsta uppmätta värdet bland alla deltagande företag i undersökningen var 147.

Kontaktperson Locum angående Jämix

Susanna Kohlström
Susanna Kohlström
HR-generalist