Kundtjänst tar över ansvaret

Från den 1 juni sköts ärendehanteringen av felanmälningar kopplade till fastigheterna på Nacka sjukhus, Dalens sjukhus, Handens sjukhus, Rosenlunds sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, Maria sjukhus, Landstingshuset, Stadshagsgården, Kungsholmen BUP, Stadshagsvägen 7, Ankarets behandlingshem, Ytterö behandlingshem, Örnsbergs behandlingshem, Lindegården, Vita Bergens behandlingshem och Södertälje sjukhus av Locum.

Från onsdag den 1 juni 2016 kommer ärendehanteringen av felanmälningar kopplade till fastigheterna på Nacka sjukhus, Dalens sjukhus, Handens sjukhus, Rosenlunds sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, Maria sjukhus, Landstingshuset, Stadshagsgården, Kungsholmen BUP, Stadshagsvägen 7, Ankarets behandlingshem, Ytterö behandlingshem, Örnsbergs behandlingshem, Lindegården, Vita Bergens behandlingshem och Södertälje sjukhus att skötas av Locum. Därmed ska alla fastighetsrelaterade felanmälningar göras direkt till Locums kundtjänst.

Introduceringen av kundtjänst utgör ett viktigt steg i Locums pågående arbete för att ständigt förbättra förvaltningen av våra fastigheter och öka kundnöjdheten.

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst:

Telefon: 08-123 172 00
E-post: kundtjanst(a)locum.se
Felanmälningar och beställningar via webben görs på http://portal.locum.se
Läs mer om kundtjänst på www.locum.se/kundtjanst