Magnetröntgen på S:t Görans sjukhus flyttar till nya lokaler

Nuvarande magnetröntgen behöver utrymmas och flytta i samband med sjukhusets fortsatta ut- och ombyggnad. Projektet är påbörjat och till våren 2017 kan röntgenverksamheten flytta in i nya ombyggda och större lokaler.

 

I samband med sjukhuset fortsatta ut- och ombyggnad kommer delar av den nuvarande Röntgenklinik - Magnetröntgen (MR), att behöva utrymmas och flytta till andra lokaler på sjukhuset. De flyttar in i huvudbyggnaden (by 30) på plan 01 med planerad inflyttning i ombyggda och större lokaler till januari 2017.

Tidigare verksamheter: Apotek Hjärtats administration och lager, patienttransport, ambulanspersonal och Medirest flyttar ut från plan 01 och 02 i byggnad 30 för att ge plats åt Magnetröntgen. När lokalerna står tomma kommer de att rivas invändigt och byggas om för att anpassas till röntgenverksamhetens behov.

Röntgenkliniken har idag två magnetkameror. En ska flyttas med till de nya lokalerna och en ny magnetkamera kommer att köpas in. En magnetkamera väger ca sju ton.

Översiktlig tidplan:

• Flytt av nuvarande verksamheter: vecka 22-23
• Invändig rivning (stomrent): vecka 23-33
• Uppbyggnadsfas av nya rumsväggar mm: vecka 33-45
• Invändigt färdigställande och inflytt av inredning och MR-kameror: vecka 45-2
• Överlämning till verksamheten – januari 2017