Många studiebesök på Sollentuna sjukhus

Under den senaste veckan har totalt 50 personer, däribland det kommunala pensionärsrådet och Handikapprådet i Sollentuna kommun, varit på studiebesök på Sollentuna sjukhus.

Arbetet med att renovera och bygga om Sollentuna sjukhus för att anpassas för framtidens sjukvård är inne i ett intensivt skede. Intresset för att besöka sjukhuset för att på plats se hur bygget växer fram är stort och nu i veckan fick vi ta emot inte mindre än 50 besökare under en eftermiddag.

Studiebesök från bland annat kommunala pensionärsrådet och handikapprådet

De studiebesök som genomfördes kom från det kommunala pensionärsrådet och handikapprådet i Sollentuna, personal från Jakobsbergs geriatriken, vård- och omsorgskontoret i Sollentuna och Frivilligcentralen i Sollentuna.
Besökarna fick på plats information om bygget och besöka ett färdigt vårdrum som har byggts upp redan nu på sjukhuset. Dessutom fick besökarna information om hur Sollentuna sjukhus anpassas för att uppfylla framtidens krav på ett sjukhus.

Läs mer om ombyggnationerna på Sollentuna sjukhus