Modern rörpostanläggning installeras på Södersjukhuset

Sedan i maj i år är en modern rörpostanläggning, en så kallad smågodstransportör, under installation på Södersjukhuset. Systemet kommer att effektivisera transporterna av prover, blod och medicin inom sjukhuset. Här en lägesrapport.

- Nu i mitten av juni är majoriteten av håltagningarna och installationerna färdiga i de befintliga husen, berättar Åsa Lundmark, projektledare på Locum.

- Mycket arbete läggs just nu också på IT-frågor och samordning med driftentreprenören för att den framtida funktionen ska säkerställas. Dessutom planerar vi för utbildning på systemet. Utbildningen ska dra igång i september.

Idag finns endast en liten rörpostanläggning på sjukhuset med dragning mellan tre verksamheter och Karolinsk Universitetssjukhuset Laboratorium (KUL). Den nya anläggningens första etapp kommer att tas i drift i november 2016 och därmed knyta ihop delar av det befintliga sjukhuset - Sachsska, förlossningen, akuten, IVA, MIVA, operation, PTC, hybridsalen BDC - med KUL och transfusionsmedicin.

I den andra etappen byggs rörposten in från början i de nya byggnaderna som växer fram i västläget vid Södersjukhuset. Där får varje avdelningen en egen terminal.

-    Med den här transportören på plats kan en sjuksköterska skicka ett prov till labbet på mellan en och tre minuter, säger Åsa Lundmark.

Läs mer om projektet

Här kan du läsa mer om projektet kring installationen av ny rörpostanläggning på Södersjukhuset