Ny avdelning för stamcellstransplanta-
tion på Karolinska Huddinge

Den 15 juni invigdes CASTs nya avdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. CAST står för Centrum för Allogen stamcellstransplantation.

Locums ombyggnation av CASTs lokaler har lett till att man nu kan ta emot fler patienter. På den utökade ytan av 1 600 kvadratmeter har avdelningen fått 20 enkelrum för patienter, vilket är dubbelt mot vad de hade i de gamla lokalerna. Lokalerna medför också en förbättrad kvalitet och ökad patientsäkerhet.

Samtliga patientrum för barn och vuxna har plats för anhöriga dygnet runt. Personalytorna ligger i mittkärnan och ett anpassat kök har också byggts för att möta patientens nutritionsbehov.

– Det har varit roligt att jobba med ett projekt där personalen från verksamheten varit så engagerade. Nu har vi byggt lokaler som stöder verksamheten och som ligger i framkant vad gäller smittspridning och nutrition, säger Hayoti Saleh, projektledare på Locum.

Ökad patientsäkerhet och minskad smittspridning

En sluss till varje rum ökar patientsäkerheten och minskar smittspridning då patienterna måste skyddas från infektioner genom att isoleras från tänkbara smittkällor. Varje rum har också ett eget cirkulationsaggregat.

De nya lokalerna är utformade för att hjälpa vårdteamets arbete kring patienten, medge överblick och ha logistiska lösningar som möjliggör ett effektivt utnyttjande av lokalytan.

Ett lyft för arbetsmiljön

– Vår arbetsmiljö har fått sig ett rejält lyft vad gäller i princip allt. Och patienterna tycker att rummen är ljusa, luftiga och harmoniska med vackra färger, säger Susanne Wallmo, sjuksköterska på CAST.

Varje patientrum har försetts med ett konstverk som hänger som mobiler i taket. Konstnären Axel Lieber har skapat en serie på 26 skulpturer med titeln ”Rymden och Rytmen” specifikt för avdelningen. Materialen i verken har valts ut för att vara påminnelser av hemmet när patienten befinner sig i sjukhusmiljön.