Nya Södertälje sjukhus närmar sig Miljöbyggnad Guld

Nya Södertälje sjukhus har fått sin första preliminära certifiering för Miljöbyggnad Guld. Ett stort steg mot ett för Locum viktigt miljömål är därmed taget.

Bild över nya Södertälje sjukhus

- Detta är Locums första certifiering för Miljöbyggnad, tidigare har Stockholms läns landsting även fått en för NKS. Detta är ett kvitto på våra höga krav på hållbarhet. Genom att bygga rätt och miljövänligt skapar vi också en långsiktigt god driftsekonomi för Locum och landstinget, säger investerings- och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist, styrelseordförande för Locum.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem skapat av Sweden Green Building Council. Inom systemet värderas bland annat energiprestanda och inomhusmiljö samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheter. Krav ställs också på att god inomhusmiljö säkerställs genom bra dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat samt genom att förebygga problem med fukt, radon och trafikföroreningar.

Vid Nya Södertälje sjukhus kommer energianvändningen att optimeras genom att det borras för energihål, varifrån det ska utvinnas energi till sjukhusets värme- och kylsystem.

Dessutom har Locum i sina riktlinjer högre krav än Miljöbyggnad Guld för vilka material som får byggas in för att undvika hälso- och miljöfarliga byggmaterial och emissioner från dem.

Den slutgiltiga certifieringen får Locum när energiprestanda och inomhusmiljö i drift har följts upp under två år. De första inflyttningarna till Nya Södertälje sjukhus sker under våren 2017. Vidare har Locum som ambition att certifiera de omfattande och pågående nybyggnationerna vid akutsjukhusen enligt Miljöbyggnad Guld och större ombyggnationer enligt Miljöbyggnad Silver.

För ytterligare information

Christina Hallberg
Christina Hallberg
HR-och Kommunikationsdirektör