Bygger egna motorvägar för fastigheters it-trafik

Länets sjukhus ska få säkrare IT-system. Varje dag berörs tusentals människor av sjukhusens känsliga IT-system. Som en del i utvecklingen av det ökade IT-säkerhetsarbetet ska Locum tillsammans med landstingets SLL IT bygga upp ett logiskt nät som benämns LFS-lan.

Bygger egna motorvägar för fastigheters it-trafik

Länets sjukhus ska få säkrare IT-system. Varje dag berörs tusentals människor av sjukhusens känsliga IT-system. Det handlar om datorer som reglerar inomhus temperaturen, styr hissar och passerkortsfunktioner men även andra viktiga säkerhetssystem som till exempel brandskyddet. Som en del i utvecklingen av det ökade IT-säkerhetsarbetet ska Locum tillsammans med landstingets SLL IT bygga upp ett logiskt nät som benämns LFS-lan.
- Man skulle kunna förklara det som att vi bygger egna motorvägar för fastighetens IT-trafik inom SLL-Net, vilket ger en mer kontrollerbar IT- trafik och bättre skyddad från dataintrång, säger Tomas Pettersson, specialist på fastighetsrelaterad IT på Locum.

Samtidigt planerar och bygger Locum säkra och klimatreglerade, kraftförsörjande serverrum.
- Servrarna som styr de viktiga systemen behöver placeras säkert, säger Tomas Pettersson.

På Södersjukhuset är man redan igång och i våras invigdes ett nytt serverrum som ökar skyddet för känsliga IT-system för fastigheten. Servarna som tidigare varit utplacerade på olika ställen i fastigheten har nu placerats tillsammans i skyddad miljö. Under de kommande två åren ska länets övriga sjukhus få likadana serverrum som Södersjukhuset. Arbetet med att säkerställa det nya nätverkssystemet och bygga säkra serverrum beräknas vara klart 2017 på länets samtliga sjukhus.