Locum bygger NKS inomhusnät

Locum har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att bygga inomhusnätet för mobiltrafik och Rakel på Nya Karolinska Solna. Syftet är att skapa bättre täckning, kapacitet och säkerhet för mobila tjänster på sjukhuset och möjliggöra framtida utveckling.

Locum bygger NKS inomhusnät

Locum har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att bygga inomhusnätet för mobiltrafik och Rakel på Nya Karolinska Solna. Syftet är att skapa bättre täckning, kapacitet och säkerhet för mobila tjänster på sjukhuset och möjliggöra framtida utveckling.
Sjukvården har ett växande behov av tekniska system i sin dagliga verksamhet. Locum har lyssnat på behoven från sjukvårdsverksamheterna, räddningstjänsten och säkerhetsfunktioner och skapat ett funktionellt system. Effektiv, säker och störningsfri tal- och datakommunikation över mobilnätet har en avgörande betydelse för effektiv och smidig sjukvårdsverksamhet.
 
Locum ansvarar för ett fungerande nät som är operatörs oberoende. Första etappen på NKS är avslutad och överlämnad till landstinget. Nu har inflyttning in i det nya sjukhuset påbörjats.  

Vad är Rakel?

Rakel är ett heltäckande drift- och bevakningssystem som används av bland annat myndigheter, polis och räddningstjänst. Syftet med Rakel är att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa. Rakel står för Radiokommunikation för effektiv ledning och är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning.  

Läs mer om Rakel: