2016

Bygger egna motorvägar för fastigheters it-trafik

Publicerades:
Länets sjukhus ska få säkrare IT-system. Varje dag berörs tusentals människor av sjukhusens känsliga IT-system. Som en del i utvecklingen av det ökade IT-säkerhetsarbetet ska Locum tillsammans med landstingets SLL IT bygga upp ett logiskt nät som benämns LFS-lan.

Locum bygger NKS inomhusnät

Publicerades:
Locum har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att bygga inomhusnätet för mobiltrafik och Rakel på Nya Karolinska Solna. Syftet är att skapa bättre täckning, kapacitet och säkerhet för mobila tjänster på sjukhuset och möjliggöra framtida utveckling.

Jan Thelander ny projektdirektör på Locum

Publicerades:
Locum har rekryterat Jan Thelander som ny projektdirektör. - Jag ser fram emot att få vara med i utvecklandet av ändamåls-enliga och moderna vårdlokaler för bättre sjukvård i Stockholms län, säger Jan Thelander.

Lyckad inkoppling av ny värme- och varmvattenscentral på S:t Görans sjukhus

Publicerades:
Den 13 juni kopplades en nybyggd undercentral för värmesystem samt varmvatten in till S:t Görans sjukhus fjärrvärme. Allt gick enligt plan och berörda verksamheter påverkades minimalt. Inkopplingen är en del i ett större projekt som syftar till att ge sjukhuset en framtida redundant drift med en hög driftsäkerhet av sjukhusets processer med värme och kyla och därmed en ökad patientsäkerhet.

Kontakt med Locum under sommarveckorna – en väg in

Publicerades:
Locum har bemanning under hela sommaren, om än i mer begränsad omfattning än resten av året. För att du som hyresgäst lättare ska få svar på dina frågor även under sommaren öppnar vi möjligheten att ringa vår kundtjänst.

Modern rörpostanläggning installeras på Södersjukhuset

Publicerades:
Sedan i maj i år är en modern rörpostanläggning, en så kallad smågodstransportör, under installation på Södersjukhuset. Systemet kommer att effektivisera transporterna av prover, blod och medicin inom sjukhuset. Här en lägesrapport.

Magnetröntgen på S:t Görans sjukhus flyttar till nya lokaler

Publicerades:
Nuvarande magnetröntgen behöver utrymmas och flytta i samband med sjukhusets fortsatta ut- och ombyggnad. Projektet är påbörjat och till våren 2017 kan röntgenverksamheten flytta in i nya ombyggda och större lokaler.