2016

Ny portal för styrdokument fastigheter

Publicerades:
Locum har utvecklat en ny portal kring ”Styrdokument fastigheter”, i syfte att förenkla och tydliggöra de anvisningar och riktlinjer som är kopplade till fastigheternas installationer och dokumentationen kring dessa.