Ny portal för styrdokument fastigheter

Locum har utvecklat en ny portal kring ”Styrdokument fastigheter”, i syfte att förenkla och tydliggöra de anvisningar och riktlinjer som är kopplade till fastigheternas installationer och dokumentationen kring dessa.Arbetet stödjer den rapport som Stockholms läns landstings (SLL) analys och utveckling har genomfört – avseende genomlysning av Locums standarder och tekniska riktlinjer.

Portalen Styrdokument fastigheter har strukturerats enligt nedan fyra rubriker:

Fastighetsutvecklingsplaner

Framtagna för att säkerställa den långsiktiga utvecklingspotentialen hos landstingets strategiska fastigheter. Dokumenten tas fram av Strategiska fastighetsinvesteringar, SFI, i samarbete med Locum.

Konceptprogram

Framtagna tillsammans med representanter från vården, i syfte att ge enhetliga lösningar kring behoven mellan fastigheterna inom Landstingsfastigheter

Övergripande anvisningar

Avser generella anvisningar för de som arbetar inom och med fastigheterna, och som behöver tillämpas på projekt oavsett tekniskt område.

Tekniska anvisningar

Tekniska anvisningar – inklusive projekteringsanvisningar enligt BSAB-struktur – är ett stöd för de konsulter som arbetar med eller ska utföra projekt innefattande ett specifikt tekniskt område.

Här hittar du portalen Styrdokument fastigheter