2017

Tillgängligt!

Publicerades:
Alla måste kunna ta sig fram på ett sjukhus. Att vårdfastigheternas utformning tar hänsyn till människors olika funktionsnedsättningar är därför A och O.

Till leverantörer och samarbetspartners

Publicerades:
Nu är det snart jul igen. Jag vill med detta brev önska en tidigt god jul och tack för detta år, men även påminna om några av Stockholms läns landstings och Locums riktlinjer.

En kyla som värmer

Publicerades:
Ett lyckat energiprojekt vid Karolinska Universitets-sjukhuset i Solna har lett till ett stabilare kylsystem och bidragit till en energibesparing som gynnar både miljön och ekonomin.

Första konstverket på plats i Huddinge

Publicerades:
Det första konstverket som ska pryda den nya behandlingsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är nu på plats. Det är en nio meter hög betongskulptur signerad Anders Sletvold Moe som installerats på en av innergårdarna mellan det befintliga sjukhuset och den nya byggnaden.

Nytt bevakningsbolag för parkering

Publicerades:
Locum AB har upphandlat ett nytt bevakningsbolag för parkering. Apcoa Parking tar successivt över vid de vårdfastigheter som Locum förvaltar, med start i december 2017. I samband med övergången till nytt bevakningsbolag uppdateras p-automater och fler digitala sätt att betala införs. Taxorna kommer också att ses över.

Följ våra byggen i realtid

Publicerades:
Omfattande byggnationer pågår ute på sjukhusen. Via webbkameror kan du följa hur långt vi kommit i några av våra största byggprojekt.

Locums uppgift: Skapa förutsättningar för nya Norra Hagastaden

Publicerades:
När Karolinska Universitetssjukhuset flyttar in i NKS möjliggörs en omvandling av norra delen av Hagastaden till en variationsrik stadsdel med bostäder, arbetsplatser och närservice. Locum ska medverka i planeringen och utvecklingen av Norra Hagastaden. Locum anställer därför Magnus Nordberg som ny projektområdeschef.

Anette Henriksson ny vd för Locum

Publicerades:
Locums styrelse har utsett Anette Henriksson till ny vd för Locum AB. Anette kommer närmast från Lunds kommun där hon varit kommundirektör sedan 2012.

Fokus på förbättringar

Publicerades:
I serien "Fråga Locum" i vår kundtidning Rum är det denna gång kundtjänstchef Anna Larssons tur att berätta om förbättringar inom kundtjänstområdet.

Hygien - en ren framgångshistoria

Publicerades:
Från obligatorisk handtvätt till enpatientrum i vården. Sjukhushygienens historia är en berättelse om många små steg som tillsammans har räddat oräkneliga liv. Här är fem milstolpar som revolutionerade vården.