10.Oktober

Webbanmälan har fått nytt utseende

Publicerades:
Webbanmälan är en av Locums viktigaste kanaler. Att göra en felanmälan eller en beställning ska vara enkelt. Efter feedback på förbättringar från kunderna så har vi nu utvecklat gränssnittet och uppdaterat utseendet av webbanmälan så att den är mer tillgänglig och följer Locums grafiska profil. Alla kunder har möjlighet att felanmäla via webben.

Det självklara vattnet

Publicerades:
På sjukhus är vatten en nödvändighet. Och en självklarhet. Men det krävs en hel del för att det friska vattnet ska komma i önskad temperatur i samma stund som vi behöver det.

Rekordprojekt tar form

Publicerades:
Just nu genomför Locum sitt största bygguppdrag någonsin. 
Åtta sjukhus ska uppgraderas till 
en kostnad på över en miljard kronor 
vardera. Jan Thelander och Björn Åsander leder genomförandet, ett arbete fullt av 
utmaningar som kräver enorma resurser, välutvecklad logistik och ett stort säkerhetstänk. (reportage från Rum nr 3 2017)

Invigning av nya vårdavdelningar på Psykiatri Sydväst

Publicerades:
Nu står de färdiga, de fyra första ombyggda avdelningarna för heldygnsvård som är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum. Locums styrelseordförande och fastighets- och investeringslandstingsråd Paul Lindquist var en av talarna på invigningen den 4 oktober i Huddinge.