Fokus på förbättringar

I serien "Fråga Locum" i vår kundtidning Rum är det denna gång kundtjänstchef Anna Larssons tur att berätta om förbättringar inom kundtjänstområdet.

Bild på Anna Larsson, kundtjänstchef

Ni har uppgraderat Locums webbportal för felanmälan. Vad har hänt?
– Den har nu blivit mer användarvänlig, med en layout där man lättare kan beskriva vad man vill ha hjälp med. Den ger också en bättre överblick över de felanmälningar och beställningar som finns för varje avdelning.

Hur återkopplar ni till den som har anmält ett fel?
– På webben kan man se status på alla pågående arbeten. Har man lämnat e-postadress, så får man en uppdatering när något händer.

Hur länge ska man behöva vänta på en servicetekniker?
– Det beror på vad det är för fel. Vi frågar dessutom alltid hur det påverkar verksamheten. Vid akuta fel, om det sprutar vatten eller om ett larm står och tjuter, ska det åtgärdas direkt. Har man beställt att en hylla ska sättas upp, då bokar man en tid.

Hur hittar teknikern till rätt rum?
– Genom karmnumret, ett nummer som står uppe till vänster på varje dörrkarm. Det är teknikernas karta. För om man är på ett sjukhus med tusentals rum räcker det inte att säga att det är dörren bredvid toaletten på femte våningen.

Ser du några spännande innovationer inom svenskt och internationellt  kundtjänstarbete?
– Trenderna går i lite olika riktningar. Dels ser vi artificiell intelligens, där samtalen tas emot av robotar och först när robot eller inringare inte förstår varandra, så kopplas en människa in. Dels att man som kundtjänstmedarbetare lär känna sin kund, vet vem som ringer och vilka problem personen brukar ha. Den senare trenden gäller oss på Locum där vi genom vårt fastighetssystem Landlord får alltmer kunskap om hyresgästernas situation i våra fastigheter.

Anna Larsson 
Kundtjänstchef