Resultatet från årets kundundersökning

Resultatet från årets upplaga av kundundersökningen är sammanställt. Kundundersökningen Fastighetsbarometern Kontor visar tydligt att Locums systematiska förbättringsarbete går åt rätt håll.


Kundundersökning 2017

Locums resultat i kundundersökningen förbättrades med hela fem punkter från förra året, från 60 till 65. Det är en stark förbättring av kundernas nöjdhet och visar att Locums fokuserade och långsiktiga arbete för ett enhetligt arbetssätt ger resultat.

Målet för kundnöjdhet 2017 var 65, vilket nu är uppnått. Locums vision är dock att bli en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare, och därför arbetar vi nu vidare mot nästa etappmål som är 70 för år 2018.