12.December

Tillgängligt!

Publicerades:
Alla måste kunna ta sig fram på ett sjukhus. Att vårdfastigheternas utformning tar hänsyn till människors olika funktionsnedsättningar är därför A och O.

Till leverantörer och samarbetspartners

Publicerades:
Nu är det snart jul igen. Jag vill med detta brev önska en tidigt god jul och tack för detta år, men även påminna om några av Stockholms läns landstings och Locums riktlinjer.

En kyla som värmer

Publicerades:
Ett lyckat energiprojekt vid Karolinska Universitets-sjukhuset i Solna har lett till ett stabilare kylsystem och bidragit till en energibesparing som gynnar både miljön och ekonomin.

Nytt bevakningsbolag för parkering

Publicerades:
Locum AB har upphandlat ett nytt bevakningsbolag för parkering. Apcoa Parking tar successivt över vid de vårdfastigheter som Locum förvaltar, med start i december 2017. I samband med övergången till nytt bevakningsbolag uppdateras p-automater och fler digitala sätt att betala införs. Taxorna kommer också att ses över.