En kyla som värmer

Ett lyckat energiprojekt vid Karolinska Universitets-sjukhuset i Solna har lett till ett stabilare kylsystem och bidragit till en energibesparing som gynnar både miljön och ekonomin.

I en av byggnaderna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med beteckningen R3, bedrivs både klinisk verksamhet och forskning med magnetröntgenkameror. Huset har byggts ut i etapper genom åren och för varje enskilt byggprojekt har man anpassat kyl- och värmesystemet efter det nya behovet som har uppstått utan att riktigt se till helheten. Det resulterade i att byggnaden till slut hade tre separata kylsystem och all spillvärmen från dem leddes upp mot hustaket och blåstes rakt ut i luften. 

– Jag funderade ut ett sätt för hur kylsystemen i stället skulle kunna kopplas ihop och hur vi skulle kunna återvinna värmen från dem. Det tog ett och halvt år att genomföra förändringarna och sedan sommaren 2017 kan vi se vinsterna med det. Och det är verkligen bara vinn-vinn, säger Mikael Olsson, Locums driftcontroller vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  

Genom att foga samman de olika kylsystemen till ett sammanhållet system och koppla ihop det med det centrala köldbärarnätet på sjukhuset har försörjningen av kyla till byggnaden blivit mer robust. Tidigare kunde ett krånglande kylsystem innebära att en magnet-röntgenkamera blev stående. Nu kan verksamheten bedrivas dygnet runt utan risk för avbrott och det är dessutom mer lättunderhållet för driftteknikerna, eftersom det bara är en styranläggning som behöver skötas. 

Fjärrvärmeledningar

Den avgivande värmen från kylsystemet har sedan omgörningen letts via ett köldmediesystem ner till värmeundercentralen. Hela 500 000 kWh har tack vare det kunnat återvinnas.

– Det motsvarar upp mot åttio villors årsförbrukning av värme och har inneburit att R3-byggnaden har varit självförsörjande på värme i flera månader. Först när det blev kallare väder i mitten av november behövde vi komplettera med fjärrvärme, säger Mikael Olsson. 

Projektet har lett till att det uppsatta energi-sparmålet för hela Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har uppnåtts. Det bidrar till miljonbelopp i besparingar och gynnar samtidigt miljön.