Locum byter e-postadress

1 februari 2017 byter alla Locum-anställda e-postadress till @sll.se.

Bakgrunden till förändringen är att Stockholms läns landsting nu inför gemensam e-postadress och e-postsystem inom alla förvaltningar och bolag. I och med bytet får 44 000 medarbetare inom SLL en gemensam modern lösning och på sikt nya digitala verktyg. Konsolideringen är en naturlig del i arbetet med att samordna SLL:s IT-miljöer och skapa gemensamma arbetsverktyg.

Från och med första februari får alla utgående mail från Locum-anställda ändelsen @sll.se, men nuvarande Locum-adresser kommer fortsatt fungera att maila till även efter införandet av ny mailadress.