Nöjda kunder och sista fastigheten kopplas in

Var tredje månad mäter Locums kundtjänst Nöjd Kund Index (NKI) och vad kunderna tycker om tjänsten som kundtjänst erbjuder. Den senaste mätningen sträcker sig över perioden september till december 2016. Av de som svarade på enkäten så var 81,3% nöjda eller mycket nöjda med kundtjänst. Frågor som kunderna svarar på berör bemötande, svarstid och återkoppling.

– Det är enormt roligt att kunna leverera så bra resultat på NKI, det bästa kvittot på arbetet med kundtjänst är nöjda kunder. Nu kommer vi att sikta ännu högre till nästa mätning, då vi alltid går igenom kundernas förbättringsförslag och arbetar fokuserat för att göra kunderna ännu nöjdare, säger Anna Larsson, kundtjänstchef.

Från och med tisdag den 24 januari kommer ärendehanteringen av felanmälningar kopplade till fastigheterna på Karolinska sjukhusområdet att skötas av Locum. Därmed ska alla fastighetsrelaterade felanmälningar göras direkt till Locums kundtjänst. Karolinska universitetssjukhuset i Solna är det sista fastigheten som kopplas till kundtjänst. Efter tisdag den 24 januari har Locum kopplat alla fastigheter till kundtjänst. Introduceringen av kundtjänst utgör ett viktigt steg i Locums pågående arbete för att ständigt förbättra förvaltningen av våra fastigheter och öka kundnöjdheten. 

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst:

Telefon: 08-123 172 00
E-post: kundtjanst@locum.se
Felanmälningar och beställningar via webben görs på http://portal.locum.se

Läs mer om kundtjänst på www.locum.se/kundtjanst

Kundtjänsten är öppen dygnet runt via telefon. Vi besvarar e-post under helgfria vardagar mellan kl.07.00–17.00. För snabbare hantering, ha dina avdelnings HSA/ID och inloggningsuppgifter tillgängliga. Vid akuta ärenden, ring alltid in din anmälan.