Smart styrning av tekniken

Vad är styr- och reglerteknik? Vi lät frågan gå till Mikael Rubensson - specialst styr och regler vid Locums förvaltningsavdelning.

Mikael RubenssonMikael, vad är styr- och reglerteknik?

Det är den teknik som styr värme, kyla, elkraft och ventilation i våra fastigheter. Via styr- och övervakningssystemen har våra driftentreprenörer full överblick över statusen i de tekniska systemen och kan justera temperaturer och drifttider för ventilation. De kan dessutom se mätvärden för energiförbrukning. 

Den här tekniken syns inte. Var ”gömmer” ni den?

Utrustningen för styrning och övervakning finns i tekniska utrymmen som värmeundercentraler, kylcentraler, fläktrum och utrymmen för elförsörjning. Men systemen kan styras centralt från driftkontoren på sjukhusen.

Hur får ni reda på att något inte fungerar?

De tekniska system som är anslutna till styrsystemen har larm, som delas in i A- och B-larm. Ett A-larm ska åtgärdas ”utan dröjsmål”, ett B-larm ska åtgärdas senast nästföljande arbetsdag. A-larm kan vara att ventilationen inte fungerar på en operationsavdelning eller problem med elförsörjningen.

Kan man spara pengar på väl fungerande styr- och reglersystem?

Ett bra fungerande system ger stora möjligheter att justera och övervaka värme, kyla, elförsörjning och ventilation så att de fungerar optimalt tillsammans. Det skapar också möjlighet att låta systemen gå på sparlåga nattetid om lokalerna är tomma.Det byggs mycket inom landstinget just nu.

Hur kommer arbetet med styr- och reglerteknik in i bilden?

I de stora nybyggnadsprojekten har vi stora möjligheter att utforma styr- och övervakningsanläggningarna efter våra styrande dokument och landstingets behov.

Använder du dina kunskaper ofta hemma?

Nja, hemma måste tänka på att släcka belysningen när vi går ut ur ett rum och att dra på värmen när det blir kallt. Det sköts automatiskt i de fastigheter vi förvaltar.