Energibesparingar och vårt miljömål

Under året har Locum arbetat intensivt med att minska energiförbrukningen i våra fastigheter. Det målmedvetna arbetet har gett resultat.

Miljö Energi

Energianvändningen för fjärrvärme och el har minskat med 9 500 MWh jämfört med året innan. Det motsvararen en årlig energiförbrukning av el och värme för över 380 villor. Det innebär en minskad kostnad på 8 500 000 kr per år i minskad förbrukning av el och värme.

Här är några exempel på energiåtgärderna som utfördes i fastighetsbeståndet under 2016.

Byte av gammal belysning till LED 
Optimering av drifttider av luftbehandlingsaggregat utifrån verksamhetstider 
Injustering av värmestammar för att effektivt tillföra värme
Utbyggnad av solceller på Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Huddinge sjukhusområde


Locum arbetar aktivt med miljöfrågor och har under året tagit fram en miljöplan. Locums miljöarbete syftar till att minska utsläpp av växthuspåverkande gaser för att inte bidra till klimatförändringen, vi vill bidra till en giftfri miljö samt hushålla med energi, material och produkter. Locum har även tagit fram energiplaner per fastighet med årliga energimål fram till 2021 med förslag på energiåtgärder för att nå målen. 

Locums miljömål är att vara klimatneutral år 2030 och inte påverka miljön negativt.

Läs mer om Locums arbete inom energiområdet.