Nytt miljöprogram för landstinget

Den 31 januari var det kick off för Stockholms läns landsting nya miljöprogram 2017-2021 på Münchenbryggeriet.

SLL Miljöprogram

Locums miljösamordnare Petra Hansson deltog i paneldebatt tillsammans med representanter från olika delar av landstinget. Petra lyfte fram Locums arbete med installation av nya solceller. Det har ökat andelen solel i Stockholms län med 20%. Locum har även arbetat med energieffektivisering och användning av byggmaterial som är bra ur hälso- och miljösynpunkt. En stor utmaning i det nya miljöprogrammet är att minska klimatpåverkan i byggprocessen. Diskussionen fokuserade på hur landstingets ska arbeta för en hållbar utveckling. 

Miljöprogrammet innehåller tre stora fokusområden. Dessa är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och transporter samt fastigheter och anläggningar. Landstingets vilja är att vara en grön inspiratör på en lokal-, nationell- och global nivå. Det handlar om att påverka utvecklingen i en grönare riktning genom bland annat lagstiftning och teknik utveckling. 

Läs Stockholms läns landsting miljöprogram 2017-2021.