Patrik Emanuelsson lämnar VD-posten i Locum

Patrik Emanuelsson är VD för landstingets fastighetsbolag Locum som förvaltar vårdfastigheter för Stockholms läns landsting. Han har nu erbjudits ett nytt arbete och kommer därför att lämna sin tjänst i Locum.

- Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Patrik. Jag är den första att beklaga att han slutar men önskar honom lycka till i hans nya uppdrag, säger styrelseordförande Paul Lindquist.

- Under de gångna två åren har Patrik infört en tydlig förvaltningsmodell genom att systematiskt arbeta med driften och skötseln av landstingets vårdfastigheter. Samtidigt har han lett genomförandet av omfattande ny- och ombyggnationer på samtliga akutsjukhus i länet. Såväl förändringsarbetet som investeringsprojekten fortsätter med oförtruten kraft medan processen för att hitta en ny VD påbörjas omdelbart.

Patrik Emanuelsson kvarstår som VD för Locum fram till sista september 2017 innan han tillträder som VD för Heba Fastighets AB.

- Locum är en fantastisk organisation som är otroligt bra, säger Patrik Emanuelsson.

På uppdrag av landstinget genomför Locum årligen runt 800 byggprojekt till ett värde av drygt 3 miljarder kronor. Utöver detta tillkommer de största satsningarna någonsin som Stockholms läns landsting gör för att möta det växande vårdbehovet i länet.

Stora utvecklingsprojekt i form av ny-till- och ombyggnader genomförs av Locum under en tioårsperiod. Många av sjukhusen inom länet berörs, exempelvis Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus.