Rösta! Byggprojektet Nya Södertälje sjukhus

Byggprojektet Nya Södertälje sjukhus är nominerat till miljöpriset 2017. Varje år utses vinnaren av miljöpriset för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande som ska stimulera och uppmärksamma goda exempel från miljöarbetet i verksamheter finansierade av Stockholms läns landsting. Prissumman, om 20 000 kronor, ska användas till att utveckla eller sprida idén.

Miljö

Motiveringen till miljöpriset:
 Locums projektområde Södertälje har genomfört om- och nybyggnationer för Södertälje sjukhus i syfte att tillgodose behovet av vårdkapacitet som beräknas öka i närområdet fram till år 2020.

En viktig utgångspunkt för projektet har varit att sjukhuset ska medge större flexibilitet inför framtiden. De tekniska systemen är dubblerade för att klara driftavbrott i flera led. En av de stora utmaningarna är att genomföra projektet på en relativt liten fastighet, samtidigt med den normalt pågående sjukhusdriften.

Trots utmaningarna i projektet har man uppnått ambitiösa miljömål:
- Projektet har uppnått Miljöbyggnad totalbetyg nivå Guld i planeringsfasen och nu är det endast verifieringen som kvarstår. Det innebär till exempel att projektet ligger mer än 30 procent bättre energimässigt än lagkravet. Lagkravet ställer krav om minst 125 kWh/m2 år och prognosen för nya Södertälje sjukhus är 76 kWh/m2 år.

- Projektet har byggt bergkyla och bergvärme vilka är miljömässigt bra alternativ för att tillgodose sjukhusets behov av kyla och värme.

- På sjukhusets tak finns nu fastighetsnära förnybar energi genom 960 kvm solceller som ger 134 000 kWh el per år.

Rösta på Locums projektområde Södertälje:
http://miljopriset.se/nominerade/

Miljöpriset 2017