4.April

Källsortering – viktigt för miljön!

Publicerades:
Under 2016 sorterades 32 799 kg matavfall in från Södersjukhuset. Med 1 kg matavfall omvandlat till biogas kan du köra en biogasbil 2 km (Källa Avfall Sverige).

När kan driftteknikern komma?

Publicerades:
Vi åtgärdar alla felanmälningar så snabbt vi kan. För att kunna hantera alla inkommande felanmälningar på ett tillfredställande sätt för dig som kund har vi olika planerade åtgärdstider beroende på ärendets karaktär.

Locum vinner hedersomnämnande

Publicerades:
Vi kan med stolthet berätta att Locum vunnit hedersomnämnande Årets solenergipris 2017 i kategorin Årets prestation 2016.

Locum kan vinna Solenergipriset 2017

Publicerades:
Svensk solenergi delar årligen ut Solenergipriset för att lyfta fram goda exempel och en hållbar energiförsörjning.

Ytterligare två nya nyckelpersoner rekryteras

Publicerades:
Locum förvaltar vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. På uppdrag av landstinget genomför Locum de största satsningarna någonsin av vårdfastigheter för att möta det växande vårdbehovet. För att genomföra de stora satsningarna på om- och nybyggnationer av länets sjukhus förstärker Locum ytterligare sin projektavdelning med en senior projekt controller. Dessutom anställer Locum en ny miljöchef med uppgift att förverkliga företagets miljömål att bli klimatneutrala år 2030 och inte påverka miljön negativt.

Eastmaninstitutet nominerat till pris

Publicerades:
Eastmaninstitutet är ett av fem ombyggnadsprojekt som har nominerats till ROT-priset som delas ut av Stockholms byggmästareförening i maj 2017.

Så här ska investeringar prioriteras

Publicerades:
Inom Locum pågår ett ambitiöst förbättringsarbete med målet att få nöjdare kunder. En av många insatser för att uppnå detta är framtagandet av en prioriteringsmodell för investeringar. Målsättningen med införandet av modellen är att göra rätt investeringar med begränsad budget och att vara transparent med varför vissa investeringar görs och andra inte.

Ett lyft för vården

Publicerades:
Inga hissar, inga storsjukhus. Hissarna brukar beskrivas som sjukhusens blodomlopp, inte utan anledning. Här är historien om uppfinningen som gjorde den moderna vården möjlig.

Håll nollan

Publicerades:
Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Locum är en av de 13 initiativtagarna till Håll nollan, och är ett av flera sätt som vi arbetar på för att minimera skador på byggarbetsplatser.
12