Eastmaninstitutet nominerat till pris

Eastmaninstitutet är ett av fem ombyggnadsprojekt som har nominerats till ROT-priset som delas ut av Stockholms byggmästareförening i maj 2017.

Eastmaninstitutets entré

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset går till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

De fem nominerade är:
Råcksta Herrgård
Eastmaninstitutet
Vasateatern
Fittja Peoples Palace – K2
VAC Ängby Park

Prisutdelning sker den 19 maj.

Dagens nyheter har skrivit om nomineringen - här kan du läsa artikeln på dn.se

Eastmaninstitutet är nominerat till pris