Håll nollan

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Locum är en av de 13 initiativtagarna till Håll nollan, och är ett av flera sätt som vi arbetar på för att minimera skador på byggarbetsplatser.

Bild över bygge på Danderyds sjukhus

Håll nollans vision är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. 

För att nå vår vision har vi kommit överens om att arbeta med fyra huvudsakliga intresseområden:

Ledarskap och kultur

Att tillsammans skapa en kultur och ett ledarskap som bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid har högsta prioritet.

Kunskap och kompetens

Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser.

Gemensamma arbetssätt och standarder

Att tillsammans enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt komma överens om hur vi skall mäta och följa upp våra olyckor och tillbud.

Kravställning och uppföljning

Att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst.Organisationen bakom

Håll Nollan heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Vi som har varit med och startat organisationen är 13 aktörer som på olika sätt är involverade i ett byggprojekts olika faser, både entreprenörer och byggherrar.

Läs mer på hållnollan.se