När kan
driftteknikern komma?

Vi åtgärdar alla felanmälningar så snabbt vi kan. För att kunna hantera alla inkommande felanmälningar på ett tillfredställande sätt för dig som kund har vi olika planerade åtgärdstider beroende på ärendets karaktär.

Här är några exempel på typer av anmälningar och åtgärdstider. Akuta och verksamhetskritiska felanmälningar börjar åtgärdas inom 1 timme. Exempel är stillastående hissar, vattenläckage eller trasig ventilation i operationssalar. Sådant som kan vara fara för liv och fastighet hanteras som akut ärende.

Felanmälningar där åtgärd påbörjas med inom 24 timmar kan vara exempelvis skadegörelse, klotter, problem med fönster och dörrar. 

Felanmälningar som påbörjas inom en vecka är till exempel justering av stängsel, fel på persienner, markiser och städning av nedskräpad tomtmark.  

Vid en beställning blir du kontaktad inom fem arbetsdagar och arbetet planeras in tillsammans med dig på lämplig tid. 

Bedömningen av ärendets åtgärdstid görs av kundtjänst utifrån frågeställningar hur felet påverkar verksamheten och fastigheten. Det är därför viktigt för kundtjänst att ställa frågor till dig som anmälare så att det blir rätt åtgärdstid samt rätt tekniker som hanterar ärendet.

Rörpost

Karmnummer – Vad är det?
Vid en felanmälan eller beställning kan du få frågan vilket karmnummer rummet har.Karmnumret fungerar som våra teknikers karta för att hitta var just ditt ärende finns på sjukhuset. Du hittar det aktuella rummets karmnummer över rummets dörrlist. Om rummet saknar nummer ange ett närliggande rums karmnummer. Den övervägande delen av alla rum har karmnummer och vi arbetar förnärvarande med att märka upp de kvarvarande rummen.

Karmnummer

Kolla dörrkarmnummer innan du ringer eller gör din anmälan på webben.

Välkommen att kontakta Locums kundtjänst. 
Vi hjälper gärna till!

Kontaktuppgifter till Locums kundtjänst:
Tel: 08-123 172 00 (dygnet runt)

För att felanmäla via webben:
portal.locum.se