Så här ska investeringar prioriteras

Inom Locum pågår ett ambitiöst förbättringsarbete med målet att få nöjdare kunder. En av många insatser för att uppnå detta är framtagandet av en prioriteringsmodell för investeringar. Målsättningen med införandet av modellen är att göra rätt investeringar med begränsad budget och att vara transparent med varför vissa investeringar görs och andra inte.

Prioriteringsmodellen

Problematik: Att behovet av investeringar i fastigheterna har blivit större än investeringsutrymmet.

Målsättning: Att göra rätt investeringar med begränsad budget och att vara transparent med varför vissa investeringar görs och andra inte.

Det fanns en tid när investeringsbehoven i vårdfastigheter rymdes inom landstingets investeringsram. I dag är behoven större än de ekonomiska resurserna. Till detta har bland annat de strategiska investeringarna bidragit. Dessa ökar investeringsutrymmet, men tar större resurser i anspråk än vad som tillförs. Lägg dessutom till att många vårdfastigheter börjar bli nedslitna. För att hantera denna situation har landstinget i ett första steg öronmärkt pengar för:
• Strategiska fastighetsinvesteringar
• Underhåll
• Övriga fastighetsinvesteringar, som fastighetsägarinvesteringar och hyresgästinvesteringar.

Den ekonomiska ramen för övriga fastighetsinvesteringar ska användas enligt en tydlig och transparent prioriteringsordning i sju steg, beslutad av länets sjukvårdsdirektörer och förvaltningschefertillsammans med Locum, säger Marie Boestad, affärsutvecklingsdirektör vid Locum.

För att de pengar som finns för fastighets- och hyresgästinvesteringar ska hamna på rätt ställe, har statusen på byggnaderna och deras tekniska system kartlagts vidsamtliga sjukhus. Utifrån denna kartläggning får sjukhusen tioåriga investeringsplaner – detaljerade för det närmaste året, sedan med avtagande detaljrikedom för varje år.Tack vare dessa investeringsplaner kan sjukhusen planera sin verksamhet inför kommande investeringar, och Locum får lättare att få tillträde till lokalerna.Kartläggningen och den tydliga prioriteringen innebär att Locum kan visa att de sjukhus som bäst behöver investeringar får dem. Modellen är neutral såtillvida att ett års investeringar teoretiskt kan hamna på ett eller två sjukhus, om dessa är i sämre skick än andra. För att försäkra sig som om att alla hyresgäster förstår varför, kommer Locum att vara transparent med vilka investeringar som görs i vilka fastigheter.
För våra hyresgäster kommer det att bli tydligare vad vi ska göra och att vi gör rätt saker. Tidigare har vi aldrig redovisat vad som sker på andra sjukhus. Nu säkerställer vi att vi gör åtgärderna där behovet är störst, säger Marie Boestad.


För Locums anställda blir prioriteringsmodellen och fastighetsplanerna ett stöd.
Den ger våra fastighetsförvaltare och teknikförvaltare något att luta sig mot när det kommer propåer om investeringar. Det blir en trygghet för dem i arbetet, säger Linda Claesson, fastighetscontroller.

Kan denna prioriteringsordning ses som kontroversiell?
Egentligen inte, eftersom den är beslutad av sjukhusdirektörer och förvaltningschefer. Det kommer dock att bli tydligt att vi i huvudsak kommer att göra åtgärder som har prio 1, 2 och 3, vilket är ett tecken på att flera sjukhus är i dåligt skick, säger Marie Boestad.


Om en verksamhet får ett ändrat uppdrag, så hamnar även det långt ner i prioritetslistan. Låt säga att ett sjukhus får i uppdrag att fördubbla antalet förlossningar eller göra fler operationer, måste det då inte göras investeringar?
Om ett sjukhus kräver investeringar på grund av ändrade uppdrag, då får sjukhuset lyfta detta för ett extra beslut eller tilldelning av extra medel. Ska vi kunna jobba med planering får det inte komma in nya önskemål samtidigt som det inte finns medel avsatta för detta, och tvinga oss att dra i handbromsen för andra, pågående projekt, säger Linda Claesson.

Text: Tomas Eriksson, skriven för Locums kundtidning Rum.

Prenumerera på kundtidningen Rum - helt gratis!

Vill du läsa mer i tidningen och teckna en kostnadsfri prenumeration? Läs mer här så får du hem Rum fyra gånger per år - direkt hem i brevlådan och helt utan kostnad!