8.Augusti

Förvaltning i fokus för Locum – ytterligare två chefer rekryteras

Publicerades:
Vårdfastigheterna ska fungera dygnet runt 365 dagar om året. Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Stockholms läns landsting. För att säkerställa skötseln av våra vårdfastigheter anställer Locum två nya förvaltningsområdeschefer.

Drottningen certifierar Norrtälje sjukhus

Publicerades:
Onsdag den 6 september besökte drottning Silvia Norrtälje sjukhus och certifierade vårdavdelning 1. För att bättre kunna ta hand om patienter med demens och demensliknande tillstånd har personalen på Norrtälje sjukhus genomgått en utbildning. På initiativ av Tiohundra och avdelning 1 så har Locum hjälpt till med anpassningar av lokalerna för att bättre stödja patienternas och personalens behov.

Säkerhet i fokus för Locum

Publicerades:
För att möta det växande vårdbehovet genomför Locum på uppdrag av Stockholms läns landsting en av de största satsningarna någonsin av vårdfastigheter. Under utvecklingsprojekten är säkerhet på byggarbetsplatserna en essentiell fråga. För att ytterliga förbättra Locums säkerhetsarbete anställs en ny arbetsmiljöingenjör.

Miljöarbete görs med systematik

Publicerades:
Locum har startat ett ambitiöst förbättringsarbete med målet att få nöjdare kunder. Rum ska i en serie artiklar dokumentera det arbetet.

Trevlig säkerhet

Publicerades:
Det ska vara tryggt att vistas på länets sjukhus 
och vård ska kunna ges i alla lägen. Det ställer krav på alltifrån lås och brandsprinkler till reservkraft och terrorberedskap. Och inte minst att miljön är rofylld.