Drottningen
certifierar Norrtälje sjukhus

Onsdag den 6 september besökte drottning Silvia Norrtälje sjukhus och certifierade vårdavdelning 1. För att bättre kunna ta hand om patienter med demens och demensliknande tillstånd har personalen på Norrtälje sjukhus genomgått en utbildning. På initiativ av Tiohundra och avdelning 1 så har Locum hjälpt till med anpassningar av lokalerna för att bättre stödja patienternas och personalens behov.

Drottningen

Lokalerna har fått en ny färgsättning med tydliga starka färger som underlättar orienteringen i rummen. Tillgängligheten är en viktig faktor och man har bland annat arbetat med kontrastmarkeringar av dörrarna som leder in till vårdrummen. Innergården som ansluter till vårdavdelningen har också anpassats för att bättre passa patienternas behov. Den luftiga och ljusa gården har tillgängliggjorts så att man lätt kan ta sig runt till fots eller med rullator. Man har till exempel lagt nya plattor som underlättar framkomlighet och placerat ut nya sittplatser för återhämtning. Innergården är integrerad i verksamhetens aktivitet för patienterna. 

All personal på avdelning 1 har genomgått Silviahemmets utbildning för att öka kunskapen om demenssjukdom för att på bästa sätt kunna ta hand om patienterna och deras närstående.

- Vi använder redan kunskaperna i vårt vardagliga arbete, och har också gjort en del anpassningar av miljön på avdelningen för att ytterligare förbättra omhändertagandet och göra patienterna tryggare när de vistas hos oss, säger Margareta Söderman, chef för avdelning 1.

Vårdavdelning 1 på Norrtälje sjukhus är den andra avdelningen i Sverige som Silviacertifierades. Drottning Silvia som är initiativtagare och ordförande för stiftelsen Silviahemmet medverkade vid ceremonin och alla medarbetare på avdelningen blev diplomerade. 

Läs artikeln på Tiohundra.se
Foto: Per Grundberg, Tiohundra