Landstingets klimatmål och energieffektivisering – Locum sparar 25 miljoner årligen

Tisdag den 29 augusti godkände landstingsstyrelsen slutredovisningen av landstingets miljöprogram för perioden 2012-2016 och 18 av 29 mål har helt uppnåtts.

element energi

Miljöprogrammet omfattar alla landstingsfinansierade verksamheter. Locum har målmedvetet arbetat med energieffektivisering av vårdbyggnaderna i länet. Genom energieffektiviseringarna sparar vi idag omkring 25 miljoner kronor årligen. 

- Locum arbetar för hållbara fastigheter och anläggningar. Energieffektiviseringen är därför en viktig del av Locums miljöarbete, säger Elisabeth Teichert, miljöchef Locum.

Landstinget har nått flera av de tuffa miljömål som fullmäktige beslutade om för sex år sedan, det visar 2016 års miljöredovisning. Det handlar bland annat om de klimatpåverkande utsläppen, miljö- och hälsofarliga kemikalier som kraftigt minskat. Landstinget vill nu höja ambitionsnivån ytterligare i nästa miljöprogram.

Läs mer på:
Nyhet på sll.se
Miljöprogram 2017-2021
Locums miljöarbete