Miljöarbete görs med systematik

Locum har startat ett ambitiöst förbättringsarbete med målet att få nöjdare kunder. Rum ska i en serie artiklar dokumentera det arbetet.

Den här artikeln är hämtad från 2017 års andra nummer av kundtidningen Rum. På locum.se/rum kan du läsa numret i sin helhet och även teckna en kostnadsfri prenumeration.

Text: Tomas Eriksson
Foto: Olof Holdar

Problematik:

Locum här länge drivit ett ambitiöst miljöarbete. Men det har potential att bli ännu mer systematiskt.

Målsättning:

Med en ny ambitiös miljöplan som grund driver vi miljöarbetet än mer systematiskt för att säkra en framgångsrik utveckling.

Locums nya miljöchef Elisabeth Teichert säger sig vara imponerad av vad hon har sett på sin nya arbetsplats.
Jag ser allt med nya ögon, och det jag ser är att Locum gör ett bra jobb utifrån en hög målsättning. Ett exempel är att när många andra fastighetsbolag strävar efter att nå Miljöbyggnad Silver så strävar Locum efter Miljöbyggnad Guld, säger hon.

Men det går inte att vila på gamla lagrar i ett så angeläget ämne som miljöarbete. Locum har tagit fram en miljöplan för 2017–2030 med mål på kort och lång sikt som bidrar till att uppfylla Stockholms läns landstings miljöprogram. En förebild för miljöarbetet är det energiarbete som Locum påbörjade 2016. Då gjordes en energiplan för varje fastighet, med en beskrivning av mål och vilka åtgärder som krävs för att nå dessa.
Sedan följer vi upp arbetet varje månad i en förvaltningsrapport där vi rapporterar vilket utfall vi får på energianvändningen och följer upp löpande de planerade energiåtgärderna, säger Annika Karlsson, energistrateg.Nu fortsätter arbetet inom andra miljöområden, grundat på de arbetssätt som regleras i ISO 14001. Det innebär att man årligen utvärderar och uppdaterar miljöutredningen som kartlägger hur Locum påverkar miljön. Det handlar om att titta på allt som företaget gör där man graderar hur stor miljöpåverkan detta för med sig, hur stor risk det är att någonting inträffar som kan påverka miljön och i så fall hur stor skada det kan göra. Därefter betar man av områden med störst miljöpåverkan först.

Egentligen inga konstigheter. Man kartlägger läget, tar fram handlingsplaner, målsätter, genomför, följer upp och förbättrar. Och prioriterar det som är viktigt, säger Elisabeth Teichert.

Vilka områden det rör sig om kan förändras över tid
Ibland har man lyckats så bra med en miljöaspekt att det inte längre är relevant utifrån kostnader kopplat till miljönytta att jobba med den längre. Då får man omvärdera vad som är viktigt, säger Petra Hansson, miljösamordnare.

Att bedriva miljöarbete i en vårdfastighet är en utmaning.
Kontor eller bostadshus är enklare att arbeta i, där finns inte alla de installationer som vi ska ta hänsyn till, allt från gasledningar till reservkraftverk. Här måste också verksamheten fungera dygnet runt, året runt.

Locum vill verka för att ge sjukhusen möjlighet till ett eget aktivt miljöarbete. Vägen dit är dialog och information.
– I dagsläget får sjukhusen en årlig statistik inom två områden, energiförbrukning och avfall. Den läses i första hand av miljösamordnarna som i sin tur använder den i sina ledningsgrupper. Men vi tittar på hur vi kan kommunicera på fler och enklare sätt, för en siffra är bara en siffra innan den sätts i ett sammanhang. Vi behöver hitta ett sätt att skapa större förståelse och motivation, till exempel genom att visa hur långt en bil som drivs på biogas kan gå, tack vare sjukhuset matinsamling. Det skulle göra det mer meningsfullt att fortsätta att gå till soprummet, säger Petra Hansson.

Har ni de rätta förutsättningarna för dessa ambitioner?
– Ja, eftersom vi har förmånen att ha en aktiv ägare och en aktiv ledning som driver miljöfrågor.

Vad händer om ni lyckas med allt?
Om man som miljömänniska har gjort ett riktigt bra jobb och lyckats att arbete in miljö och hållbarhetsarbetet som en naturlig del av allt annat arbete, då behövs man faktiskt inte längre!