Säkerhet i fokus för Locum

För att möta det växande vårdbehovet genomför Locum på uppdrag av Stockholms läns landsting en av de största satsningarna någonsin av vårdfastigheter. Under utvecklingsprojekten är säkerhet på byggarbetsplatserna en essentiell fråga. För att ytterliga förbättra Locums säkerhetsarbete anställs en ny arbetsmiljöingenjör.

rekrytering artikelsida

Mattias Gustafsson är Locums nya arbetsmiljöingenjör. Han kommer direkt från Arbetsmiljöverket där han arbetat som arbetsmiljöinspektör men har även en bakgrund i byggbranschen. Han tillträdde sin tjänst den 21 augusti.

– Att arbeta med arbetsmiljö hos en så stor fastighetsförvaltare som Locum innebär både utmaningar och möjligheter. Våra byggarbets-platser ska vara säkra. Min övertygelse är att vi kan påverka arbetsmil-jön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser genom nära samver-kan med andra aktörer i branschen.

 Mattias Gustafsson

Locum är en av 13 initiativtagare till Håll nollan som är ett samarbete mellan aktörer som arbetar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Håll nollans vision är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. För att uppnå noll-visionen ska fokus ligga på ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och standarder samt kravställning och uppföljning. 

– Ingen ska behöva oroa sig för att bli skadad på Locums byggarbets-platser. Säkerhet, att det ska vara tryggt att jobba i våra byggprojekt, är en mycket högt prioriterad fråga för oss. Därför har vi också varit med och tagit initiativet till Håll nollan, säger Jan Thelander, projektdirektör på Locum

– Detta är ett positivt steg i arbetet med att förebygga arbetsplatsolyckor inom våra byggprojekt. Säkerheten är och ska vara den högst priorite-rade frågan och därför välkomnar vi att projektavdelningen förstärker sitt team med en arbetsmiljöingengör, säger Paul Lindquist, styrelseordförande i Locum

Läs mer om Håll nollan, samverkan för noll olyckor i branschen:
http://hållnollan.se/
eller
http://www.locum.se/Om-Locum/Press/Nyheter/2017/4April/Hall-nollan-/