Bättre ventilation och luftkvalitet är målet för nytt utvecklingsprojekt

Locum, Vasakronan, Stockholms stad, Förvaltaren, SISAB, REQS System, WLK och Softhouse bedriver tillsammans ett utvecklingsprojekt inom IoT (Internet of Things). Projektets fokus är att med hjälp av sensorer förbättra kvaliteten och effektiviteten vid kontroller av ventilation och luftkvalitet. I detta projekt har vi avgränsat oss till ventilation och luftkvalitet, men vi ser framöver att IoT ger stora möjligheter att även användas vid övriga kontroller och besiktningar i våra fastigheter och byggnader.

Projektets mål

  • Målet med projektet ”IoT:s möjligheter till bättre besiktningar och kontroller” är att med hjälp av sensorer i fastigheter som följer den senaste utvecklingen inom IoT (Internet of Things) förbättra kvaliteten och effektiviteten på genomförda kontroller kopplat till ventilation och luftkvalitet. 
  • Projektet ska visa på att det är ekonomiskt fördelaktigt att införa denna teknik. 
  • Projektet ska bidra till att ge fastighetsägaren förbättrade möjligheter att bedöma statusen på sina fastigheter och byggnader.
  • Projektet förbereds med möjligheten att samla ytterligare information från andra tekniska installationer och verksamheter.

    För mer information, kontakta gärna Thomas Ahlberg, teknikchef Locum.