2017

Locum vässar organisationen med ytterligare två starka chefsrekryteringar

Publicerades:
Vårdfastigheterna ska fungera dygnet runt 365 dagar om året. Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Stockholms läns landsting. Locum bedriver systematisk förvaltning med väl fungerande drift och skötsel som bas. För att säkerställa skötseln av våra vårdfastigheter anställer Locum två nya förvaltningsområdeschefer.

Utställning invigd över framtidens Danderyd

Publicerades:
Under torsdagen invigdes en utställning i entréhallen på Danderyds sjukhus. Utställningen beskriver hur sjukhuset kommer att se ut i framtiden och förklarar processen dit.

Källsortering – viktigt för miljön!

Publicerades:
Under 2016 sorterades 32 799 kg matavfall in från Södersjukhuset. Med 1 kg matavfall omvandlat till biogas kan du köra en biogasbil 2 km (Källa Avfall Sverige).

När kan driftteknikern komma?

Publicerades:
Vi åtgärdar alla felanmälningar så snabbt vi kan. För att kunna hantera alla inkommande felanmälningar på ett tillfredställande sätt för dig som kund har vi olika planerade åtgärdstider beroende på ärendets karaktär.

Locum vinner hedersomnämnande

Publicerades:
Vi kan med stolthet berätta att Locum vunnit hedersomnämnande Årets solenergipris 2017 i kategorin Årets prestation 2016.

Locum kan vinna Solenergipriset 2017

Publicerades:
Svensk solenergi delar årligen ut Solenergipriset för att lyfta fram goda exempel och en hållbar energiförsörjning.

Ytterligare två nya nyckelpersoner rekryteras

Publicerades:
Locum förvaltar vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. På uppdrag av landstinget genomför Locum de största satsningarna någonsin av vårdfastigheter för att möta det växande vårdbehovet. För att genomföra de stora satsningarna på om- och nybyggnationer av länets sjukhus förstärker Locum ytterligare sin projektavdelning med en senior projekt controller. Dessutom anställer Locum en ny miljöchef med uppgift att förverkliga företagets miljömål att bli klimatneutrala år 2030 och inte påverka miljön negativt.

Eastmaninstitutet nominerat till pris

Publicerades:
Eastmaninstitutet är ett av fem ombyggnadsprojekt som har nominerats till ROT-priset som delas ut av Stockholms byggmästareförening i maj 2017.