2017

Så här ska investeringar prioriteras

Publicerades:
Inom Locum pågår ett ambitiöst förbättringsarbete med målet att få nöjdare kunder. En av många insatser för att uppnå detta är framtagandet av en prioriteringsmodell för investeringar. Målsättningen med införandet av modellen är att göra rätt investeringar med begränsad budget och att vara transparent med varför vissa investeringar görs och andra inte.

Ett lyft för vården

Publicerades:
Inga hissar, inga storsjukhus. Hissarna brukar beskrivas som sjukhusens blodomlopp, inte utan anledning. Här är historien om uppfinningen som gjorde den moderna vården möjlig.

Håll nollan

Publicerades:
Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Locum är en av de 13 initiativtagarna till Håll nollan, och är ett av flera sätt som vi arbetar på för att minimera skador på byggarbetsplatser.

Vill vara snål på jobbet

Publicerades:
Vad gör en specialist VVS på Locum? Vi lät frågan gå till Véronique Maussier på Locums förvaltningsavdelning. Intervjun med Véronique är hämtad ur det senaste numret av kundtidningen Rum.

Locum AB har anmält en underentreprenör till Skatteverket

Publicerades:
Locum AB är Stockholms läns landstings fastighetsförvaltare och har bland annat i uppdrag att teckna avtal med huvudleverantörer till landstingets byggnationer som pågår för att bygga om och bygga ut vården i Stockholms län för framtida behov.

Patrik Emanuelsson lämnar VD-posten i Locum

Publicerades:
Patrik Emanuelsson är VD för landstingets fastighetsbolag Locum som förvaltar vårdfastigheter för Stockholms läns landsting. Han har nu erbjudits ett nytt arbete och kommer därför att lämna sin tjänst i Locum.

Sänkt energiförbrukning på Bromma sjukhus

Publicerades:
Under vintern har Locum drivit en kampanj för att få ner energiförbrukningen på sjukhuset. Efter några månader har man lyckas få ner uppvärmningen med 17 procent och elförbrukningen med 8 procent.

Locum bygger för framtidens vårdbehov – tre nya chefer rekryteras

Publicerades:
Locum, Stockholms läns landstings fastighetsbolag, arbetar med de största satsningarna någonsin av vårdfastigheter som landstinget gör för att möta det växande vårdbehovet. Under de närmsta fem åren kommer Locum att fortsätta med de stora utvecklingsprojekten som är på gång på exempelvis Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus. För detta krävs extra kompetens och resurser. Projektavdelningen har därför förstärkts med tre nya chefer.

Rösta! Byggprojektet Nya Södertälje sjukhus är nominerat till miljöpriset 2017

Publicerades:
Byggprojektet Nya Södertälje sjukhus är nominerat till miljöpriset 2017. Varje år utses vinnaren av miljöpriset för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande som ska stimulera och uppmärksamma goda exempel från miljöarbetet i verksamheter finansierade av Stockholms läns landsting. Prissumman, om 20 000 kronor, ska användas till att utveckla eller sprida idén.

Nya Södertälje sjukhus invigt!

Publicerades:
Den 9 mars invigdes Södertälje sjukhus nya behandlingsbyggnad i närvaro av H.K.H Prinsessan Sofia, förtroendevalda och vårdpersonal och med många av dem som deltagit i byggnationen. Locum har varit byggherre för detta projekt och till Södertälje sjukhus levererat en helt ny behandlingsbyggnad.