Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

Vårens kampanj: Koll på läget!

Publicerades:
Nu är det dags att återigen ta pulsen på våra större vårdfastigheter. Vad händer under 2018 på våra större sjukhusområden? Vilka byggprojekt blir klara? Hur utvecklas fastigheterna? Hur ser framtidsplanerna ut? Träffa våra förvaltningsområdeschefer som berättar om vad som är på gång under året och på längre sikt, ta del av projektsidor, filmer och kort fakta om respektive sjukhus. Allt paketerat kortfattat och lätt överskådligt.

Daniel Meurk ny IT-chef på Locum

Publicerades:
Vårdfastigheterna ska fungera dygnet runt 365 dagar om året. Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt ägaren Stockholms läns landsting. En viktig funktion som måste fungera är IT-miljön och nu har Daniel Meurk tillträtt som ny IT-chef för Locum.

Resa i tiden

Publicerades:
Det har alltid varit trångt på Stockholms gator. När vi ibland talar om trafikkaos är det ett intet i jämförelse med hur det såg ut vid förra sekelskiftet. Det var en kaotisk tid när den gamla smutsiga och trånga staden skulle moderniseras. Läs om hur vi genom tiderna arbetat för att minska trafiken på gatorna med alternativa färdmedel och andra åtgärder och hur det hänger ihop med hur Locum idag strävar efter att få ned onödiga bilresor till sjukhusen och uppmuntrar mer miljövänliga transportalternativ.

Locums nomineringar till Stockholms läns landstings miljöpris

Publicerades:
Varje år utses vinnaren av SLLs miljöpris för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande som ska stimulera och uppmärksamma goda exempel från miljöarbetet i verksamheter finansierade av Stockholms läns landsting. I år har Locum glädjande tre nominerade bidrag för viktiga miljöinsatser. Läs mer om dessa nedan och rösta senast 30 april!

Locum värnar om utemiljön på våra sjukhus

Publicerades:
Utemiljön runt våra sjukhus är minst lika viktig som inomhusmiljön. Här jobbar Locum hela tiden med att få till en välkomnande känsla för besökare, personal och patienter. –Besökarna ska märka att vi bryr oss om dem, säger Robert Persson, driftsstrateg på Locum.

Lise-Lotte jobbar med lokal blick

Publicerades:
Med mer än 30 år inom vården har Lise-Lotte Olofsson Hernström god inblick i hur vårdlokalerna ska vara utformade för att arbetet ska fungera optimalt. Den kompetensen bidrar hon nu med i byggprocessen när nya vårdfastigheter planeras och byggs.

Finbesök av studenter från KTH

Publicerades:
Som en uppföljning av goda samtal under arbetsmarknadsdagarna BAD och LAVA bjöd Locum in studenter till studiebesök på Södersjukhuset. Det mycket uppskattade besöket genomfördes under kvällen den 19 februari.

Felanmälan via webben löser många problem

Publicerades:
Att kunna felanmäla och snabbt få en felanmälan åtgärdad är något som Locum jobbat hårt med under några års tid. Locums felanmälan via webb eller telefon fungerar nu väldigt bra.

Grattis Helena – finalist i Årets Förvaltare 2018

Publicerades:
Helena Lago, fastighetsförvaltare för Södersjukhuset på Locum, var en av finalisterna i Årets Förvaltare 2018. Ett pris som för tredje året i rad delas ut av Aff och Förvaltarforum.

För vården i tiden

Publicerades:
Ett sjukhus är en spegel av sin tid. Det gäller medicinska insikter och synen på patienten, likväl som tekniska lösningar och materialval. Följ med på en resa bland idealen som formade vårdfastigheterna under förändringens och framstegens 1900-tal.