Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

Kundtjänst tar över ansvaret

Publicerades:
Från den 1 juni sköts ärendehanteringen av felanmälningar kopplade till fastigheterna på Nacka sjukhus, Dalens sjukhus, Handens sjukhus, Rosenlunds sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, Maria sjukhus, Landstingshuset, Stadshagsgården, Kungsholmen BUP, Stadshagsvägen 7, Ankarets behandlingshem, Ytterö behandlingshem, Örnsbergs behandlingshem, Lindegården, Vita Bergens behandlingshem och Södertälje sjukhus av Locum.

Politikerbesök på Sollentuna sjukhus

Publicerades:
Sollentuna sjukhus byggs just nu om för att möta framtidens krav på sjukvård. Nyligen besökte några av Sollentunas kommunpolitiker och personal från Vård- och omsorgskontoret bygget för att bilda sig en uppfattning hur sjukhuset kommer att se ut när det åter öppnas 2018.

Vården nära miljömål

Publicerades:
Stockholms läns landsting har tillsammans med Locum ett aktivt miljöarbete och har utvecklat ett miljöprogram. Genom att ställa miljökrav och aktivt arbete vill man minska Landstingets miljöpåverkan.

Följ utvecklingen på våra projekt!

Publicerades:
På Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus finns webbkameror utplacerade. Följ utvecklingen per sjukhus – minut för minut!

Återinvigning av Eastmaninstitutet

Publicerades:
Måndag 25 april återinvigdes specialisttandvårdshuset Eastmaninstitutet efter två års renovering. Nyinvigningen skedde på dagen 80 år sedan Eastmaninstitutet invigdes.

Nu öppnar nya S:t Görans-akuten

Publicerades:
Den 19 april invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus av hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L), akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M) och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M). Den 26 april togs den första patienten emot.

Locum utvecklar och effektiviserar krisledningen ytterligare

Publicerades:
Locum ansvarar för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner och miljöer med känslig utrustning där det krävs hög driftsäkerhet. Det är en komplex verksamhet som är ständigt pågående dygnet runt, årets alla dagar. En väl fungerande krisledning är nyckeln för att hantera oönskade händelser och minimera skadan av dessa, säger Locums säkerhetschef Anders Gidrup.