Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

Locum utvecklar och effektiviserar krisledningen ytterligare

Publicerades:
Locum ansvarar för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner och miljöer med känslig utrustning där det krävs hög driftsäkerhet. Det är en komplex verksamhet som är ständigt pågående dygnet runt, årets alla dagar. En väl fungerande krisledning är nyckeln för att hantera oönskade händelser och minimera skadan av dessa, säger Locums säkerhetschef Anders Gidrup.

Nya lokaler för magnetkameror i Huddinge

Publicerades:
Locum har byggt om avdelningen för undersökning med magnetkamera på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Avdelningen har utökats för att rymma två helt nya magnetkameror, väntrum, förberedelserum och teknikrum samt ett omklädningsrum för patienter.

Ny portal för styrdokument fastigheter

Publicerades:
Locum har utvecklat en ny portal kring ”Styrdokument fastigheter”, i syfte att förenkla och tydliggöra de anvisningar och riktlinjer som är kopplade till fastigheternas installationer och dokumentationen kring dessa.